Dyslexie -
behandelmethode

Inhoud

F&L (Fonologische & Leerpsychologische methode)

Kleurend dyslexie de baas!

Binnen de gestructureerde geprotocolleerde training maken we gebruik van de F&L-methode, een wetenschappelijk effectief bewezen Fonologische & Leerpsychologische methode, ook wel bekend als de kleurenmethode Taal in Blokjes (TiB).

Door uit te gaan van de klankstructuur van de Nederlandse taal creëren we met deze speelse taalkundige multi-sensoriele kleurenmethode inzicht in de linguïstiek van de Nederlandse taal. Kinderen vinden het leuk om met deze methode te werken, omdat deze letters en spellingregels visueel maakt en zij zo na een lange periode ontdekken hoe de Nederlandse taal in elkaar steekt.

In modulair opgebouwde leerstappen stimuleren we het fonologisch bewustzijn en maken we de logica en klankstructuur van het taalsysteem met kleuren zichtbaar. Door met een computerprogramma en aantrekkelijke materialen gebruik te maken van de klankgroepen en klinkerankerpunten in een woord komt een leerling tot vloeiender lezen en spellen. Veel basisregels voor lezen en spellen zijn klankgroep- en klinkerafhankelijk en hangen logisch met elkaar samen.

Op het gebied van begrijpend lezen leren kinderen onder andere hoe ze de kern uit teksten halen en bepaalde verwijswoorden achterhalen.

Zo nodig adviseren wij gedurende of na afloop van een behandeltraject aanvullende ondersteunende hulpmiddelen.

TiB (Taal in Blokjes)

TiB, de schoolversie van de F&L methode®, is een taalkundige methode die uitgaat van de klankstructuur van de Nederlandse taal.

TiB is een evidence based interventie voor de aanpak van lees- en spellingproblemen bij basisschoolleerlingen.

TiB zorgt voor een doorgaande lijn en daarmee goede transfer van de gespecialiseerde individuele behandeling naar de schoolsituatie.

TiB is methode-onafhankelijk, sluit daarom goed aan bij school en kan men naast alle taalmethodes gebruiken. Materialen, software en cursussen of workshops ondersteunen het schoolgebruik van TiB.  

TiB wordt gebruikt voor de begeleiding van kinderen met lees- en spellingproblemen in het basis- en speciaal onderwijs, maar is ook heel geschikt NT-2 onderwijs.

Preventief kan men TiB in de klas naast de reguliere taalmethode via een schoolarrangement inzetten. Ook kan men TiB op school inzetten als voortraject voor een verwijzing naar de vergoede dyslexiezorg van leerlingen met een vermoeden van dyslexie.

Meer informatie

Taal in Blokjes – F&L methode® Schoolversie

Scroll naar boven