Kwaliteitsbeleid

Kwaliteit gewaarborgd

Wij volgen de laatste ontwikkelingen in de logopedische zorg en scholen ons regelmatig bij.

Krebbers Logopedie-Dyslexie is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Onze praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep voor logopedisten. De logopedisten staan ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.

Wij hebben de training DTL gevolgd en met succes afgesloten en voldoen hiermee aan de kwaliteitseisen die door het ministerie van VWS gesteld zijn.

Alle logopedisten zijn ingeschreven in het register dyslexiebehandelaars van de NVLF.

Privacy

De behandelaar neemt kennis van vertrouwelijke informatie. Met deze informatie wordt binnen Krebbers Logopedie-Dyslexie zorgvuldig omgegaan. Het privacyreglement van de NVLF wordt nageleefd.

Dit betekent dat wij deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden mogen verstrekken. Aan het begin van de behandeling kan u daarom worden gevraagd om een toestemmingsverklaring in te vullen en te ondertekenen. Hiermee geeft u ons de mogelijkheid om met derden te overleggen over de behandeling.

Het verloop en de resultaten van de behandeling zullen altijd aan de verwijzer (huisarts, een arts-specialist, een tandarts of een tandarts-specialist) worden gerapporteerd.

Privacy-reglement

AVG beleid persoonsgegevens

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. Krebbers Logopedie-Dyslexie volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Mocht u niet tevreden zijn over de behandeling of wanneer u andere klachten heeft, neem dan contact op met de praktijkhouder Marjo Krebbers.  

Ook kunt u contact opnemen met de Landelijke Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn, telefoonnummer 0182-587185.

Klachten- en geschillenregeling paramedici NVLF

Klachtenfolder NVLF

Scroll naar boven