Logopedie

Wat is logopedie?

Binnen de logopedie is aandacht voor uiteenlopende stoornissen. Logopedie is meer dan spraakles! Logopedisten houden zich bezig met communiceren in de ruimste zin van het woord. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein.

Wij bieden therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren. Hierbij kan gedacht worden aan logopedische hulp voor kinderen en volwassenen bij problemen op het gebied van onder andere:

  • adem
  • stem
  • afwijkende mondgewoonten
  • eten en drinken
  • spraak
  • taal
  • dyslexie
  • gehoor

Naast het oplossen van problemen kan een logopedist ook mensen begeleiden die regelmatig moeten presenteren.

Verder zijn logopedisten, als deskundigen op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling, actief in de preventie en voorlichting, daar waar gerichte vragen zijn.

Scroll naar boven