Dyslexie -
resultaten en ervaringen

Onderhoud van vaardigheden

Aan het eind van het intensieve behandeltraject, wat in sommige gevallen 2 jaar beslaat, behaalt een groot deel van de leerlingen een gemiddeld lees- en spellingsniveau. Toch blijft het, om het behaalde niveau te onderhouden, ook na de training van groot belang veel te blijven lezen en schrijven. Gebeurt dit niet dan zal men merken dat er geen vooruitgang wordt behaald, maar kan er zelfs sprake zijn van een terugval.

Ervaringen

Van een leerling

Ik heb eerst een test gedaan. Ik vond het wel leuk, maar ik kon niet altijd zonder tranen. Daarna kwam ik bij een behandelaar en die was super lief voor mij. Ik heb er erg veel geleerd, maar kreeg ook veel huiswerk. Ik vond dat niet altijd zo leuk, maar ik wilde er voor gaan en daarom kan ik nu goed lezen en spellen.

Van een ouder

Bij mijn zoon is sprake van een ernstige vorm van dyslexie, waarvoor hij 2 intensieve behandeljaren dyslexietraining heeft gevolgd. We zagen al heel snel resultaat. Door de kleuren heeft hij de letters kunnen koppelen aan de klank; iets wat eerder niet lukte. Het lezen kwam vervolgens goed op gang. Na een poosje zei hij iets wat hij nog nooit gezegd had: “Ik ga een boek lezen, lezen is leuk!”

De materialen van het behandelprogramma zijn aantrekkelijk. Er wordt voldoende variatie geboden. Er is sprake van zorg op maat bij een persoonlijke benadering. Tussen de behandelaar en de leerkracht is een goed contact, waardoor aansluiting op de oefenstof mogelijk is. Met de tussentijdse testresultaten ontvang je als ouder en school duidelijke informatie ten aanzien van de voortgang.

Van een behandelaar

Werkend met de F&L-methode blijft het steeds weer verrassend te zien hoeveel steun dyslectici ervaren aan het gebruik van de kleuren. De kleurcodering verbetert de eerst zo moeizame klank-tekenkoppeling en maakt woordstructuren zichtbaar. Hierdoor is het opdelen van woorden in overzichtelijke klankstukken mogelijk. Het zichtbaar maken van de klinkers biedt bij het lezen van korte en lange woorden en het aanleren van de spellingsregels, ook bij de ernstige dyslectici, veel houvast.

Woordstructuren die niet voorkomen in het Nederlands, zoals bijvoorbeeld boo-men, kan men sneller herkennen en begrijpen. Door de ondersteunende kleuren is de achtergrond van de spellingsregel duidelijk en lukt het leerlingen spellingsregels uit ons taalsysteem te verklaren.  Een plezierige bijkomstigheid van de F&L-methode, het handelend bezig zijn, spreekt leerlingen bijzonder aan. Buiten pen en papier oefenen zij met specifieke software, maar bovenal door te kleuren, bouwen en springen.

Uitgaande van het meest effectieve behandelresultaat zijn de aanwezigheid van de ouder en de met regelmaat ingezette oefentijd thuis essentieel. Zo staat de leerling er niet alleen voor en blijkt dyslexie een beperking waaraan je werken kunt.

Scroll naar boven