Dyslexie

Wat is dyslexie

Wij leven in een wereld die bestaat uit letters en woorden. Om informatie te vergaren, een handleiding te bestuderen of plaatsnaamborden te herkennen, moet je kunnen lezen. Kun je niet lezen, dan mis je belangrijke informatie en is er sprake van dyslexie (niet goed=dys, lezen=lexie).

Dyslexie is primair een leerstoornis met een neurologische oorzaak. Het leidt tot een hardnekkig automatiseringsprobleem van het lezen en/of spellen. Bij dyslexie lukt het door fonologische problemen niet goed om letters aan klanken of klanken aan letters te koppelen. Hierdoor kan geschreven taal niet omgezet worden in spreektaal en worden gesproken woorden niet goed geschreven. Een minder ontwikkeld hersendeel is hiervan de oorzaak. Dyslexie veroorzaakt vaak grote moeilijkheden op school. Standaard onderwijs en extra ingezette hulp leiden tot onvoldoende resultaat, waardoor leerlingen onder hun niveau presteren.

Geregistreerde dyslexie onderzoekers en behandelaars

Bij Krebbers Logopedie-Dyslexie werken geregistreerde orthopedagogen, orthopedagoog/logopedisten en logopedisten/dyslexiebehandelaars onder supervisie van een orthopedagoog-generalist en GZ-psycholoog. De eindverantwoordelijkheid voor het dyslexieonderzoek en behandeltraject ligt bij de orthopedagoog-generalist en GZ-psycholoog. Deze onderhouden de contacten met ouders aan het begin van het onderzoek, begeleiden de onderzoekers bij het dyslexieonderzoek en de verslaglegging van de diagnostiek. Verder adviseren zij de dyslexiebehandelaars gedurende het behandelproces en de verslaglegging.

Het dyslexieonderzoek wordt uitgevoerd door gekwalificeerde:

  • orthopedagoog-generalist
  • orthopedagoog/logopedisten
  • orthopedagoog

De dyslexiebehandelingen worden uitgevoerd door:

  • orthopedagoog-generalist
  • orthopedagoog/logopedisten
  • orthopedagoog
  • logopedist/dyslexiebehandelaars

Dyslexie kan erfelijk zijn. Soms valt dyslexie pas later op, omdat kinderen behendig kunnen zijn in het verbergen van het lees- en/of spellingsprobleem door veel woorden uit het hoofd te leren. Er ontstaan dan pas problemen wanneer het woordniveau moeilijker wordt.

Er zijn ook beroemde mensen met dyslexie, zoals de wereldleiders Winston Churchill en John F. Kennedy, de uitvinders Albert Einstein en Wubbo Ockels, de schilders Leonardo da Vinci en Pablo Picasso, vanuit de muziek Mozart, Beethoven en John Lennon, vanuit de filmwereld Walt Disney, Steven Spielberg, Whoopi Goldberg en Tom Cruise, de schrijvers Agatha Christie, Jacques Vriens, de sporters Mohammed Ali en Dennis Bergkamp, succesvolle computerman Steve Jobs en de kok Jamie Oliver.

Meer informatie:

Scroll naar boven