Logopedie -
vergoeding

Vergoeding zorgverzekeraar

De behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, eventueel met verrekening van het eigen risico. Een machtiging is soms vereist. Zie hiervoor uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. In de huidige basisverzekering is logopedie, zowel voor kinderen als volwassenen, opgenomen in het basispakket. U kunt er van uitgaan dat de praktijk een contract met alle zorgverzekeraars zal sluiten, tenzij de beroepsvereniging NVLF een negatief advies hierover uitbrengt.

Naast de in de bijlage genoemde zorgverzekeraars hebben wij ook contracten met andere zorgverzekeraars. Mocht u hierover vragen hebben, bespreek dit met uw behandelend logopedist.

Scroll naar boven