Dyslexie -
volwassenen

Begeleiding bij dyslexie

Krebbers Logopedie-Dyslexie verzorgt een begeleidingstraject voor volwassenen die vanwege dyslexie in hun werk tegen problemen aanlopen.

Uitingsvormen van dyslexie bij volwassenen:

 • Moeizaam en traag lezen, waardoor lezen van teksten meer energie en tijd kost.
 • Moeite met schrijfopdrachten, waardoor schrijven meer energie en tijd kost.
 • Ingezette compensaties kosten veel energie, terwijl de reden daarvoor niet altijd duidelijk is.
 • Dyslexie kan gevoelens van machteloosheid, frustratie, faalangst en stress veroorzaken.
 • Dyslexie kan leiden naar een drang tot perfectie en creativiteit.

Traject bij volwassenen

Het traject start met een diagnostisch onderzoek, waarin we de beginsituatie bepalen en bekijken of er sprake is van dyslexie. Na het diagnostisch onderzoek, is het mogelijk gesprekken te plannen om:

 • Het onderzoek te evalueren.
 • De invloed van de dyslexie op de dagelijkse situatie en huidige werksituatie door te nemen.
 • Passende adviezen te bespreken.
 • Nieuwe vaardigheden te oefenen.

Onderwerpen die hierbij aan de orde kunnen komen, zijn:

 • Gebruik van hulpmiddelen op de werkplek die helpen effectiever om te gaan met lezen, schrijven en communiceren.
 • Leren van nieuwe strategieën.
 • De effectieve inzet van eigen kwaliteiten.
 • Oefenen van executieve functies en communicatietechnieken ten aanzien van ondersteuningsvragen.

Maatwerk

Voor volwassenen bestaat geen vergoedingsregeling voor het onderzoek en de specialistische behandeling van dyslexie. Op aanvraag is (via info@logopediekrebbers.nl) een offerte voor een maatwerktraject diagnostiek en behandeling mogelijk. Wij willen u vragen de volgende vragenlijst in te vullen:

Scroll naar boven