Dyslexie -
dyslexieverklaring

Dyslexieverklaring

De dyslexieverklaring beschrijft:

 • Op grond waarvan de diagnose dyslexie is gesteld.
 • Wat mogelijke verklaringen zijn.
 • Welke ernstige belemmeringen worden ondervonden bij het volgen van onderwijs en/of bij het functioneren in de samenleving.

Ook geeft de dyslexieverklaring aan wat noodzakelijk is ten aanzien van:

 • Het soort behandeling.
 • De materiële voorzieningen.
 • De begeleiding.
 • Compensaties/dispensaties in het onderwijs.

De dyslexieverklaring blijft onbeperkt geldig.

Meer informatie over de dyslexieverklaring

VO (Voortgezet Onderwijs):

Wat moet ik doen als ik mijn dyslexieverklaring kwijt ben?

Er zijn administratiekosten verbonden aan het opnieuw verstrekken van de dyslexieverklaring.

Stuur bij vragen een mail naar secretariaat@logopediekrebbers.nl

Vermeld de volgende gegevens:

 • naam- en achternaam;
 • geboortedatum;
 • adres;
 • telefoonnummer;
 • mailadres;
 • behandeljaar.
Scroll naar boven