Over ons

Ervaring sinds 1988

Krebbers Logopedie-Dyslexie is in 1988 opgericht door Marjo Krebbers. Inmiddels werken wij met logopedisten en orthopedagogen. Wij verzorgen logopedie- en dyslexiebehandelingen voor jong en oud in de praktijk en bij indicatie ook aan huis.

Naast onze locatie in Wijchen-Zuid hebben wij dependances in het Mozaïek in Wijchen en in het Gezondheidscentrum Wijchen. Daarnaast verzorgen wij de logopediezorg in revalidatiecentrum Residentie Mariëndaal in Velp en binnen de verschillende beschermde woonvormen van ZZG Zorggroep in Wijchen.

Onze medewerkers

Marjo Krebbers Krebbers Logopedie Dyslexie Wijchen

Marjo Krebbers

Vera Lamers-Haarman Krebbers Logopedie Dyslexie Wijchen

Vera Lamers-Haarman

Sanne Diepeveen Krebbers Logopedie Dyslexie Wijchen

Sanne Diepeveen

Karolijn van Beek Krebbers Logopedie Dyslexie Wijchen

Karolijn van Beek

Marloes de Rooij Krebbers Logopedie Dyslexie Wijchen

Marloes de Rooij

Maaike Loermans Krebbers Logopedie Dyslexie Wijchen

Maaike Loermans

Logopedist Koosje Touwen Krebbers Logopedie Wijchen

Koosje Touwen

Orthopedagoog Robin van der Venne Krebbers Logopedie Wijchen

Robin van der Venne

Ted van Horssen Krebbers Logopedie Dyslexie Wijchen

Ted van Horssen

Scroll naar boven

Marjo Krebbers

Marjo Krebbers Krebbers Logopedie Dyslexie Wijchen

Marjo Krebbers is sinds 1987 werkzaam als logopedist, waarna zij in 1988 haar eigen praktijk is gestart in Wijchen-Zuid. Marjo is een allround logopedist, dyslexiebehandelaar, pré-verbaal logopedist, NLP coach, OMFT en MFL-therapeut en komt daarmee met diverse doelgroepen in aanraking: spraak-/taalproblematiek, fonologische problemen, auditieve verwerkingsproblemen, dyslexie, stemproblematiek, afwijkend mondgedrag, slikproblemen, stotteren en communicatieproblemen ten gevolge van neurologische ziektebeelden. Denk hierbij aan Parkinson, MS en dementie.

In het begin heeft Marjo naast dat ze een eigen praktijk had, gewerkt in een verpleeghuissetting en in twee dagverblijven voor oudere geestelijk gehandicapten. In 1994 heeft zij ervoor gekozen om fulltime in de praktijk te gaan werken.

Marjo neemt deel aan Parkinsonnet, MS-zorg Nederland, Oncologienetwerk Zuid Gelderland (ONZG) Dyslexiewerkgroep Nijmegen e.o., Kwaliteitskring Logopedie Wijchen-Malden en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Naast de logopediebehandelingen voert zij ook dyslexiebehandelingen uit. Ze gaat hierbij op een professionele, oplossingsgerichte en meegaande manier te werk en maakt daarbij gebruik van NLP-technieken. Marjo vindt het fijn dat er samenwerkingsverbanden zijn ontstaan met Gezondheidscentrum Wijchen, wat niet alleen voor de cliënten maar ook voor de praktijk een meerwaarde is.

‘Ik ben oplossingsgericht. Mijn behandelingen hebben een gezellig, open en professioneel karakter, waarbij het bewustzijn van de aanwezige mogelijkheden centraal staat. Vertrouwen  is de basis!’

Vera Lamers-Haarman

Vera Lamers-Haarman Krebbers Logopedie Dyslexie Wijchen

Vera Lamers-Haarman is in 2003 in Nijmegen afgestudeerd als orthopedagoog, gespecialiseerd in leerproblemen. Vervolgens heeft zij ook de Pabo afgerond, waarin ze veel ervaring heeft opgedaan in de didactische vaardigheden.

Ze heeft nog steeds veel affiniteit met het onderwijs, maar haar hart ligt echt bij de individuele begeleiding van kinderen die om uiteenlopende redenen extra zorg nodig hebben.

Sinds 2008 heeft Vera als orthopedagoog bij verschillende praktijken en onderwijsbegeleidingsdiensten gewerkt, waar zij kinderen en jongeren met zowel leer- als ontwikkelingsproblemen diagnosticeerde en behandelde. De laatste jaren heeft Vera zich steeds verder gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van lees- en spellingsproblemen in het algemeen en dyslexie in het bijzonder.

Sinds oktober 2016 werkt Vera met veel plezier bij logopediepraktijk Krebbers. Zij voert de dyslexieonderzoeken en -behandelingen uit. Vera hanteert een rustige, gestructureerde en weloverwogen werkwijze. Daarnaast vindt zij de intensieve samenwerking met ouders een belangrijk onderdeel van de dyslexiebehandelingen, wat zij ook erg bijzonder vindt aan deze praktijk.

‘Ik zie kinderen groeien, niet alleen op lees- en spellingsgebied, maar zeker ook op het gebied van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid’

Sanne Diepeveen

Sanne Diepeveen Krebbers Logopedie Dyslexie Wijchen

Sanne Diepeveen is in 2001 afgestudeerd als logopedist, gespecialiseerd in taal-/spraakproblematiek bij (jonge) kinderen. Vervolgens heeft zij de opleiding tot orthopedagoog afgerond in 2006, waarin ze veel ervaring heeft opgedaan met het diagnosticeren en behandelen van lees- en spellingsproblemen.

Sanne heeft veel affiniteit met onderwijs, zij is namelijk ook werkzaam als docent en onderzoeker bij de opleiding Logopedie van de Hogeschool van Arnhem Nijmegen.

Sinds 2010 werkt Sanne bij logopedie- en dyslexiepraktijk Krebbers. Zij behandelt voornamelijk kinderen met taal-/spraakproblemen en voert dyslexieonderzoeken en -behandelingen uit. Sanne vindt het een uitdaging om te werken met kinderen met een psychiatrische achtergrond. Het behandelen doet zij op een creatieve, flexibele en geduldige manier. Daarnaast is zij lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en is zij geregistreerd in het SKJ register.

‘Tijdens het behandelen laat ik kinderen zelf een spel kiezen, waarbij ik dan een woord of zin uitkies om te herhalen, dat past bij het behandeldoel van dat moment.’

Karolijn van Beek

Karolijn van Beek Krebbers Logopedie Dyslexie Wijchen

Karolijn van Beek heeft nadat zij de opleiding HBO-jeugdwelzijnswerk heeft afgerond, de studie tot orthopedagoog gedaan. Zij is in 1992 in Utrecht afgestudeerd als orthopedagoog, gespecialiseerd in kinderen met een ontwikkelingsbeperking. Sindsdien werkt zij met veel plezier binnen een organisatie voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, met name met de doelgroep jeugdigen, hun ouders en de begeleidende teams. Tevens is zij bij deze organisatie als gedragsdeskundige betrokken bij een multidisciplinair team voor consultatie en advies bij autisme.

In de afgelopen jaren heeft Karolijn zich verder gespecialiseerd in ontwikkelingsproblematiek bij kinderen en jeugdigen, en heeft zij de opleiding tot orthopedagoog generalist afgerond.

Sinds februari 2016 is Karolijn werkzaam bij logopediepraktijk Krebbers. Zij voert de dyslexieonderzoeken- en behandelingen uit. Daarnaast beoordeelt zij aangemelde dyslexiedossiers. Karolijn gaat op een deskundige, behoedzame en positieve manier te werk. Hierbij vindt zij de samenwerking met ouders en andere externe partijen, bijvoorbeeld school, erg belangrijk.

‘Het is mijn streven om te werken vanuit een deskundige blik, met veel positiviteit, zodat een kind weer zelfvertrouwen en plezier krijgt in het bezig zijn met taal.’

Marloes de Rooij

Marloes de Rooij Krebbers Logopedie Dyslexie Wijchen

Marloes de Rooij is in 2018 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, gespecialiseerd in communicatie- en slikproblemen ten gevolge van neurologische aandoeningen. Daarnaast heeft zij ook ervaring opgedaan op het gebied van spraak-/taalproblematiek bij kinderen en lees- en spellingsproblemen.

Marloes werkt sinds 2018 in een revalidatiecentrum/verzorgingshuis en behandelt daar de neurologische cliënten.

Sinds augustus 2018 is zij werkzaam bij logopediepraktijk Krebbers. Zij behandelt voornamelijk kinderen met spraak-/taalproblematiek, lees- en spellingsproblemen, afwijkende mondgewoonten, stemproblematiek, slikproblemen, communicatieproblemen ten gevolge van neurologische aandoeningen en voert dyslexiebehandelingen uit.

Marloes vindt het leuk aan de logopediepraktijk dat zij diverse doelgroepen behandelt. Haar ambitie is om zichzelf zo breed mogelijk op te leiden en dit zoveel mogelijk te kunnen toepassen in de praktijk. Zij heeft de vaardigheid om perfectionistisch, rustig en met veel discipline te werk te gaan.

‘Ik wil graag kwalitatieve zorg leveren waarbij ik de cliënt ondersteuning geef bij het behandelproces.’

Maaike Loermans

Maaike Loermans Krebbers Logopedie Dyslexie Wijchen

Maaike Loermans is in 2019 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Utrecht, gespecialiseerd in spraak-/taalproblematiek bij (jonge) kinderen en kinderen met een ernstige of lichte meervoudige beperking. Daarnaast heeft zij ook nog ervaring opgedaan op het gebied van eet- en drinkproblemen en neurologie bij zowel kinderen als volwassenen.

Maaike heeft gewerkt met kinderen met een ernstige of lichte meervoudige beperking in een kinderdagcentrum en in het speciaal basisonderwijs.

Sinds augustus 2019 is Maaike werkzaam bij logopediepraktijk Krebbers. Zij behandelt voornamelijk (jonge) kinderen met spraak-/taalproblematiek, lees- en spellingsproblemen, afwijkende mondgewoonten en voert dyslexiebehandelingen uit. Hieruit blijkt dat Maaike het werken met verschillende doelgroepen ontzettend interessant vindt, doordat deze doelgroepen allemaal hun eigen kenmerken en uitdagingen hebben.

Maaike gaat op een geduldige, rustige en doordachte manier te werk. Ze vindt het mooi om te zien hoe cliënten kunnen groeien binnen het behandeltraject en ze vanuit hun eigen mogelijkheden stappen weten te maken om het einddoel te behalen.

‘Het denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen is mijn uitgangspunt tijdens het begeleiden van cliënten binnen het behandeltraject.’

Koosje Touwen

Logopedist Koosje Touwen Krebbers Logopedie Wijchen

Koosje Touwen is in 2020 als logopedist afgestudeerd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Koosje haar passie is het werken met kinderen. 

Haar doel is om een kind met plezier naar de logopedie te laten komen. Ze is ervan overtuigd dat dit een positief effect heeft op het leren. Daarom werkt ze tijdens de logopedie graag vanuit de hobby’s en interesses van een kind. 

Koosje is lid van de Nederlandse vereniging voor logopedie en foniatrie en staat ingeschreven bij het kwaliteitsregister paramedici. Koosje is gecertificeerd in het geven van oromyofunctionele therapie (OMFT) en het behandelen van fonologische problemen of stoornissen middels de Metaphon-therapie.

Ze heeft de post-hbo Eet- en Drinkproblemen bij Kinderen 1 afgerond. En geeft naast logopedie ook preverbale logopedie.

‘Ik vind het prachtig om een kind tijdens de logopedie te zien groeien in vaardigheden en zelfvertrouwen.’

Robin van der Venne

Orthopedagoog Robin van der Venne Krebbers Logopedie Wijchen

Robin van der Venne is in Nijmegen bezig met haar studie tot orthopedagoog met specialisaties in leerproblemen en in angst- en stemmingsstoornissen.

Sinds oktober 2023 is Robin werkzaam bij logopedie- en dyslexiepraktijk Krebbers. Hierbij ondersteunt ze de orthopedagogen bij de dyslexie onderzoeken. Zij gaat hierbij op een rustige en zorgvuldige manier te werk.

“Ik streef ernaar bij te dragen aan kwalitatief onderzoek, zodat wij de cliënten verder kunnen helpen.”

Ted van Horssen

Ted van Horssen Krebbers Logopedie Dyslexie Wijchen

Ted van Horssen is sinds 1988 werkzaam bij logopediepraktijk Krebbers, als praktijkmanager. Ted regelt als praktijkmanager van alles binnen de praktijk en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Denk hierbij aan de secretariële en financiële zaken, ICT en de personeelszaken.

Ted richt zich met name op essentiële zaken achter de schermen, om de praktijk draaiende te houden. Hij gaat dan op een innovatieve, behulpzame en humoristische manier te werk.

‘Als niemand in de gaten heeft dat ik aan het werk ben, dan loopt alles goed!’