Dyslexie -
stimuleren van leesplezier

Leesplezier

Lezen is belangrijk. Het vergroot de taalontwikkeling, de concentratie en fantasie. Bovendien krijg je door lezen kennis over de wereld om je heen en draagt het bij aan het vormen van een mening. Allemaal goede redenen om aandacht te schenken aan leesmotivatie zodat we met meer plezier gaan lezen. Leesplezier heeft een positieve invloed op de leesvaardigheid en het maken van “leeskilometers. Een matig leesniveau is een hindernis bij leesplezier. Beginnende lezers hebben meestal een goede leesmotivatie. Helaas neemt die motivatie af wanneer zij tijdens lezen problemen ervaren. Vroegtijdige signalering en een gedegen aanpak zijn essentieel.

Wat bij het stillezen erg goed werkt:

  • Help het kind op gang door de eerste paar hoofdstukken samen te lezen (voorlezen, duolezen, voor- en nalezen).
  • De volgende hoofdstukken zijn vervolgens veel makkelijker.
  • Door de verkregen kennis over de context.
  • Veel gebruikte moeilijke woorden worden sneller herkend.
  • Als je ‘in het verhaal’ zit is lezen leuker!
  • Kies leuke boeken en geen losse teksten.

Praat met de leerling over de beleving van het verhaal. Dit stimuleert de wil om te lezen en helpt om te controleren of een verhaal goed begrepen is. Stel en beantwoord om de beurt een vraag over de tekst. Zo kun je lezen identificeren met informatie verzamelen en plezier. Niet met technische oefeningen om een ‘vervelende’ vaardigheid te verbeteren!

Praktische tips

Voorlezen draagt bij aan leesplezier bij jonge kinderen. Ook in het VO helpt voorlezen om kennis te maken met diverse genres en het bepalen van eigen smaak. De effectieve methodiek BHL (Begeleid Hardop Lezen) kan daarbij helpen.

Interactief voorlezen: lees voor en ga ook in gesprek over een boek.

Stimulerende leesomgeving: zorg voor een aansprekend boekenaanbod, een fijne ontspannen omgeving, een partner, tijd en aandacht voor lezen. Zet internet en andere media in.

Lees meerdere teksten en boeken over hetzelfde onderwerp Vergroot zo de achtergrondkennis. Verwerk de gelezen tekst in praktische opdrachten (het boek gemotiveerd een cijfer geven, ontwerp een kaft, verzamel moeilijke woorden, schrijf een mail aan de hoofdpersoon).

Bevorder vloeiend lezen met de methodiek Theaterlezen (samenleesvorm waarin je, met effectief herhaald lezen, samen vanuit een personage een tekst leest). Met vloeiend lezen ervaart iemand dat moeite loont. Succesbeleving en  vergroten van de leesvaardigheid geven gevoel van controle.

Bevorder het zelfvertrouwen door de inzet van strategieën als voorspellend lezen, vragen stellen en samenvatten.

Stimuleer lezen met prettig leesbare boeken met humor, korte zinnen en dialogen waarbij ondersteunende illustraties de nieuwsgierigheid prikkelen, de woordenschat en het leesplezier bevorderen (Samenleesboeken en Strips).

Blijf ook in de vakantie elke dag lezen (gebruik de leesbingo, kies uit een verzameling vakantieboeken, maak een strippenkaart of leespaspoort, deel een voorleesfoto).

Maak gebruik van e-boeken, leen via de online bibliotheek.

Meer informatie

Voorleesboeken van bekende schrijvers:

Literaire strips (graphic novels) voor het VO:

Methodieken:

E-boeken:

Scroll naar boven