Logopedie - kinderen
Eten en drinken

Inhoud

Eet- en drinkproblemen

Bij problemen met eten en drinken, bijvoorbeeld bij drinken uit de borst, fles of beker, eten van de lepel of het kauwen vindt in verband met de motorische activiteit een verwijzing naar de logopedist plaats.

Bij eet- en drinkproblemen kun je denken aan:

 • Moeite hebben met eten, drinken of slikken.
 • Niet kunnen slikken.
 • Niet willen eten.
 • Eten met sondevoeding.

Wat doet de logopedist?

 • Een logopedist onderzoekt de aanwezige problemen en overlegt daarover met de ouders.
 • Helpt bij de overgang van sondevoeding naar orale voeding.
 • Geeft advies over een goede houding bij eten en drinken.
 • Geeft advies over een bruikbare fles, speen of beker.
 • Oefent om goed te leren kauwen.

Slikken

Kinderen kunnen al op jonge leeftijd te maken krijgen met slikproblemen, waardoor eten en drinken lastiger wordt. Kinderen die zich vaak verslikken, kunnen door verschillende oorzaken een slikstoornis hebben, zoals:

 • Er is te weinig kracht om goed te kunnen slikken door algehele zwakte.
 • Het leren eten van een lepel of kauwen verloopt moeizamer door een tragere ontwikkeling.
 • Moeite met zuigen, slikken of kauwen door een vervormde mond of hersenbeschadiging.

Om genoeg voeding binnen te krijgen en risico’s van verkeerd slikken te voorkomen, kan het bij slikstoornissen nodig zijn om sondevoeding in te zetten.

Wat doet de logopedist?

Samen met kinderartsen en/of diëtisten onderzoeken we wat de beste manier is om een kind met slikproblemen te laten eten of drinken en geven we advies ten aanzien van:

 • Goede houdingen.
 • Passende technieken.
 • Bruikbare flesjes, spenen of bekers.

Zo observeert en onderzoekt de logopedist de totale motoriek en lichaamshouding bij het eten en drinken, waarbij gelet wordt op de aan- of afwezigheid van reflexen, de spierspanning en gevoeligheid in en rond het mondgebied. Tijdens behandelingen wordt de eventuele afwijkende reflexactiviteit tegengegaan en gevoeligheid in en rond de mond verminderd en gereguleerd. Hiermee zal het eten en drinken makkelijker en met meer plezier verlopen, aangepast aan de mogelijkheden van het kind.

Schisis

Een schisis is een spleet in de lip, kaak of gehemelte. Ook een combinatie is mogelijk. Schisis is een aangeboren afwijking, waarbij afhankelijk van de aard van de schisis problemen kunnen zijn met het drinken uit de borst of fles. Ook kunnen er bij een gehemeltespleet problemen zijn bij het uitspreken van bepaalde klanken.

Wat doet de logopedist?

Een logopedist adviseert ouders wanneer er voedingsproblemen zijn en geeft voorlichting over het verloop van de spraak- en taalontwikkeling. Vanaf ongeveer 3 jaar zal de individuele logopedische behandeling starten. De mondmotoriek wordt getraind en de klanken worden aangeleerd in gestructureerde articulatie-oefeningen. Ouders zijn in principe aanwezig, zodat zij dagelijks thuis kunnen oefenen volgens de aanwijzingen van de behandelend logopedist, wat van cruciaal belang is voor het slagen van de behandeling.

Klik hier voor meer informatie.

Scroll naar boven